Prezentácia

Víkend s COCKER CLUB CZVýborne zorganizované stretnutie COCKER CLUBu CZ, 25.-26.7.2015, v Bezmerove, poblíž Kroměříža. V sobotu ukážka úpravy kokríkov, nácvik výstavného pohybu a postoja ..večer báječný gulášek a posedenie s kamarátmi do neskorej noci. V nedeľu sa rozhodcovania výstavy ujal uznávaný, dlhoročný chovateľ AK, p. Pavel Šulcek. Vďaka za príjemný víkend organizátorom - Petrovi Studeníkovi a Vlaste Šprňovej :)
login